Proiecte FSE
Vineri Noiembrie 22, 2019

1. "Mainstream JOB – calificare inteligentă pentru bunăstarea romilor" - POSDRU/165/6.2/S/142679

2 . "Egalitate pe piata muncii!" - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile