Proiecte SEE
Vineri Noiembrie 22, 2019

PAIRS

Agenţia Naţională pentru Romi este partener în cadrul proiectului ”Programe eficiente pentru integrarea/incluziunea activă a romilor în Europa de Sud- Est – PAIRS”, finanţat din Programul de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud – Est, al cărui lider de parteneriat este Serviciul de Caritate Maltese din Ungaria.

Proiectul a fost aprobat de Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud – Est din Ungaria în data de 28 septembrie 2012 şi se va derula pe parcursul a 24 de luni.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie reducerea excluziunii romilor în Europa de Sud – Est prin explorarea şi fructificarea practicilor de succes ale organizaţiilor societăţii civile şi autorităţilor locale şi facilitarea şi transcrierea lecţiilor învăţate din aceste abordări în viitoarele politici şi programe pentru a fi implementate de factorii de decizie de la nivel naţional şi regional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1. Elaborarea/adoptarea metodelor şi îmbunătăţirea bunelor practici şi programe existente şi eficiente în atingerea grupurilor ţintă şi asigurarea integrării pe termen lung a populaţiei de etnie romă, care vor fi utilizate de către organizaţiile societăţii civile şi administraţiile publice;

2. Demonstrarea valorii adăugate şi dovedirea activităţilor transnaţionale explorate de la nivel local spre central şi facilitarea eficientizării lecţiilor învăţate din aceste metode şi iniţiative în programarea naţională şi europeană pentru o mai bună guvernanţă a măsurilor de integrare a romilor.

Prezentare proiect

Raport de deplasare externă la reuniunea de deschidere a proiectului PAIRS, finanțat din Programul de Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud – Est

Raport de deplasare internă la seminarul privind drepturile și obligațiile în implementarea proiectelor selectate în cadrul celui de-al patrulea apel SEE

Galerie foto