Partener ANR
Vineri Noiembrie 22, 2019

1. Fem.RRom - Îmbunătăţirea accesului femeilor de etnie romă pe piaţa muncii şi sprijinirea economiei sociale:

promovarea şi dezvoltarea unor servicii integrate prin crearea unor cooperative pentru femei, asigurarea accesului la educaţie formală şi dezvoltarea unor servicii de ocupare specializate şi personalizate

 

2. Incluziunea socială a femeilor rome

 

3. Educaţia, şansa noastră pentru un viitor mai bun!

 

4. Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii.