Organigramă
Marți Februarie 18, 2020

STRUCTURA AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU ROMI

 

Conform  art. 9 alin. (3) al Hotărârii nr. 501 din 17 iulie 2018, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi, numărul maxim de posturi al Agentiei Nationale pentru Romi este de 25, funcţii publice şi contractuale, exclusiv preşedintele.

 

 

 

 

 Regulamentul de Organizare si Functionare a ANR