Prima Pagină
Joi Octombrie 17, 2019

NOUTATI: Sectiune cu noutati

Cadrul legislativ de organizare şi funcţionare

Structură

Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
Este coordonată de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Rolul Instituţiei

Elaborează politica şi strategia Guvernului în domeniul protecţiei drepturilor minorităţii romilor.
Aplică, coordonează, monitorizează şi evaluează măsurile din domeniile sectoriale de intervenţie socială, cuprinse în Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2001.

Funcţii

    Autoritate de Stat

     Asigură urmărirea şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate.

    Administrare

     Administrare a fondurilor bugetare pentru elaborare a programelor de dezvoltare a comunităţii de romi.

    Strategie

     Asigură elaborarea politicilor sociale, strategiilor şi programelor destinate minorităţii romilor.

 Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Romi

   Cooperare Instituţională

    Avizează proiecte de legi şi alte acte normative care au incidenţă asupra drepturilor şi îndatoririlor persoanelor aparţinând minorităţii romilor;

    Solicită date şi informaţii de la autorităţile publice, necesare îndeplinirii atribuţiilor proprii;
    Primeşte şi examinează cererile şi sesizările adresate de către instituţii, organizaţii sau persoane fizice şi comunică punctul de vedere de specialitate al agenţiei;
    Sprijină cercetările ştiinţifice în domeniul relaţiilor interetnice prin menţinerea de contacte cu personalităţi din domeniu;
    Dezvoltă un sistem de informare, formare şi consultanţă accesibil minorităţii romilor.

   Iniţiere acţiuni şi parteneriate

    Iniţiază şi desfăşoară acţiuni de formare privind combaterea discriminării la nivelul romilor în cadrul administraţiei publice centrale şi locale;

    Iniţiază, negociază şi încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională din domeniul incluziunii romilor.

   Elaborare politici şi programe

    Asigură elaborarea politicii şi strategiei Guvernului în domeniul protecţiei drepturilor minorităţii romilor şi a altor atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate;

    Elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, strategii şi programe naţionale şi internaţionale în domeniul incluziunii romilor în conformitate cu principiile şi normele interne şi internaţionale.

   Promovare

    Promovează şi organizează programe privind păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii romilor;

    Promovează, în colaborare cu organizaţiile de romi, programe locale pentru procurarea documentelor de identitate.

   Coordonare

    Participă împreună cu alte organe ale administraţiei publice, cu organizaţiile neguvernamentale ale romilor şi cu reprezentanţi ai minorităţii romilor la evaluarea principalelor nevoi ale comunităţilor de romi şi coordonează aplicarea programelor de sprijinire a acestora.

   Finanţare

    Finanţează şi cofinanţează programe şi proiecte în domeniul incluziunii romilor; iniţiază, negociază şi încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională din domeniul incluziunii romilor.

   Monitorizare

    Monitorizează aplicarea actelor normative interne şi internaţionale referitoare la protecţia minorităţii romilor;
    Participă la crearea şi dezvoltarea unei baze de date referitoare la minoritatea romilor;
    Monitorizează şi întocmeşte raportări privind stadiul implementării strategiilor în domeniul îmbunătăţirii situaţiei romilor.

   Evaluare    

    Evaluarea principalelor nevoi ale comunităţilor de romi;
    Evaluează proiectele cu finanţare externă în domeniul incluziunii romilor;
    Analizează şi evaluează posibilele efecte discriminatorii ale reglementărilor actuale şi acţionează pentru perfecţionarea cadrului juridic existent;

Organigrama

Organigrama


Agenția Națională pentru Romi are în subordine Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher;

Stai în legătură cu noi

 twitter  Twitter facebook Facebook
linkedin LinkedIn google  Google+
email marketing icon email icon 1 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Romania 2019.eu

Portret președinte A.N.R

 

 

Începând cu data de 24 martie 2017 prin Decizia Primului–Ministru, a fost numit domnul Radulescu Daniel, în funcţia de Preşedinte, cu rang de Secretar de Stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi.

 

citește mai multe 

03.05.2017 - Anunț Constituire Consiliu Consultativ

 

 

Agentia Nationala pentru Romi, institutie de specialitate a administraţiei publice centrale, anunta reorganizarea Consiliului Consultativ al ANR. Conform HG 1124/2005, pe lânga presedintele ANR este necesar sa functioneaze un Consiliul Consultativ

 

citește mai multe